Kalite

“Çanakta balın olsun, arı Bağdat’tan gelir.”